Меню сайту
Теми форуму
 • Как бросить курить... (0)
 • Управління освіти Чернівецької міської ради (0)
 • Притчі, оповідання, вірші на уроках з основ здоров`я (31)
 • Обмін досвідом "А я роблю так..." (3)
 • Руханки–вправи на зняття м’язового та емоційного напруження (22)
 • Вислови про здоров`я (16)
 • Погода

  Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках-тренінгах

  1.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

  Оцінювання навчальних досягнень є однією з найважливіших і водночас найскладніших проблем у навчанні на засадах розвитку життєвих навичок.

  З одного боку, ми завжди повинні пам'ятати, що справжню оцінку з цього предмета поставить дитині життя, з іншого — оцінка була і є одним із дієвих інструментів у руках учителя.

  «Оцінка життєвих навичок є не лише можливою, а й необхідною. У її основу мають бути покладені окреслені навчальні завдання, які чітко визначають навички та знання, що їх очікують від учнів. Багато проблем, що традиційно пов'язані з оцінкою у навчанні здоровому способу життя, постало через невиразні цілі, хибно визначені або безглузді і, як наслідок, не сприйняті учнями та вчителями».

  Тому оцінювання навчальних досягнень учнів має відповідати таким критеріям:

    мати у своїй основі чіткі та зрозумілі вимоги до навчальних результатів;

    давати змогу легко досягти і перевищити ці результати;

    давати змогу показати свої досягнення у різний спосіб;

    заохочувати учнів апробовувати моделі поведінки без ризику отримати за це негативну оцінку;

     розвивати позитивне ставлення до самого себе, упевненість у своїх здібностях і
  можливостях:

    використовувати самооцінювання як важливий елемент навчання;

    надавати зворотний зв'язок учням і вчителю.

  1.2. Інструменти оцінювання

  У програмах розвитку життєвих навичок використовують різні інструменти оцінювання. Тести — розроблені вчителем або стандартизовані переліки запитань на зразок:

    «так/ні/не знаю»;

    «згоден/частково/не згоден»;

    доповнення речень;

    встановлення відповідностей;

    вибір правильних чи неправильних відповідей тощо.

        Тести дають змогу оцінити рівень знань, опорних умінь, ставлень і намірів. Але проблема в тому, що оцінювання умінь, ставлень і намірів за допомогою тестів може не дати реальної картини. Учні намагатимуться відповідати так, як вважають правильним, а не так, як думають
  і роблять насправді. Точніші результати можна отримати за анонімного тестування, коли
  результати обробляють в узагальненому вигляді для цілого класу, як при оцінюванні за процедурою «ДО» ї «ПІСЛЯ».

  Спостереження — дає надійнішу інформацію стосовно умінь, ставлень і намірів, але потребує більше часу.

  Інтерв'ю — відповіді на запитання в структурованому або неструктурованому форматі. Вигідно відрізняються від тестів тим, що вчитель під час інтерв'ю отримує інформацію і невербальними каналами. Недоліком є те, що інтерв'ю потребують набагато більше часу.

    Дебати — дають змогу оцінити ставлення до певної проблеми, а також уміння вести дискусію з повагою до опонента, навички самоконтролю, толерантність, логічне і креативне мислення.

  Презентації, проекти — демонструють знання змісту та спроможність логічно мислити, аналізувати, доводити, мотивувати. Вони можуть бути теоретичними (науково-пошукові роботи, дослідження) або практичними (випуск наочної агітації, розробка фото- та відеопрезентацій, рольові ігри, сценічні вистави, виступи агітбригад).

  Портфоліо — збірка творчих робіт учня за певний період. Учнів слід мотивувати до власних роздумів про важливі проблеми. Наприклад, до портфоліо можна включити аналіз статті, відповіді на листи, есе на задані вчителем теми.

  Оцінювання однолітками — акцент робиться на спостереженні та отриманні критичного зворотного зв'язку. Рівень засвоєння навчального матеріалу можна перевірити, об'єднавши учасників у три групи. Протягом 5 хвилин вони готують за пройденим матеріалом два запитання для інших груп. Відтак по черзі ставлять запитання та оцінюють відповіді, аргументуючи свою оцінку.

  Самооцінювання — розвиває в учнів здатність до самоаналізу, постановки мети й аналізу власних досягнень. Спочатку учень визначає, чого б він хотів досягнути, проміжні результати (етапи досягнення), а наприкінці — оцінює, як йому вдалося це здійснити.

  Творчі методи — спосіб оцінити знання, навички та ставлення учнів, використовуючи їх творчий потенціал. Це можуть бути:

    плакати у вигляді символів чи піктограм, які, наприклад, відображають знання прав дитини;

    тематичний колаж чи альбом, виготовлений з ілюстрованих журналів;

    картки з тестами або ситуаціями для інтерактивних ігор;

    пам'ятка з пройденої теми;

    вірш, пісня, сценарій гри або вистави, які стосуються теми заняття.

  1.3. Тематичне оцінювання

  Тематичне оцінювання рекомендується здійснювати одним із трьох наведених нижче способів.

  1.      На основі самооцінювання та оцінювання окремих творчих завдань.

  2.      На основі стандартизованих тестів.

  3.      На основі тестів, розроблених вчителем.

  1.3.1.   Тематичне оцінювання на основі самооцінювання та оцінювання
  окремих завдань

  У цьому випадку тематичне оцінювання рекомендується здійснювати за такими завданнями:

  Розділ 1. Безпечне довкілля: дорога до школи — на основі оцінювання відповідей на листи однолітків (зошит-практикум, с. 10-13) і переліку порад тим, хто наважиться їхати у пере­повненому транспорті (зошит-практикум, с. 16).

  Розділ 2. Безпечне довкілля: поясежна безпека — на основі оцінювання роз робленого учнем плану пожежної евакуації зі своєї оселі (зошит-практикум, с. 19).

  Розділ 3. Учись вчитися — на основі самооцінювання навчальних досягнень учнів (зошит-практикум, с. 21) та оцінювання їх участі у дебатах «Телебачення: «за» і «проти», «Комп'ютер, Інтернет»: «за» і «проти», «За» і «проти» навчання».

  Розділ 4. Шануй себе та інших — на основі самооцінювання та інших завдань творчого характеру (зошит-практикум, с. 31 - 41).

  Розділ. 5. Школа спілкування — на основі тестів і творчих завдань (зошит-практикум, с.42 -53).

  Розділ б. Безпечне довкілля: серед людей — на основі самооцінювання (зошит-практикум, с.55), інших завдань творчого характеру (зошит-практикум, с. 58 - 63) та підсумкового завдання до розділу (підручник, с. 145).

  Розділ 7. Безпечне довкілля: серед природи — на основі творчого завдання (зошит-прак­тикум, с. 64) і підсумкового завдання до розділу (підручник, с. 165, зошит-практикум, с.69).

  1.3.2.   Тематичне оцінювання на основі стандартизованих тестів

  Стандартизовані тести для тематичного оцінювання з основ здоров'я містяться в окремому

  виданні.

  1.3.3. Тематичне оцінювання на основі тестів, розроблених учителем

  Ви самі можете розробити тести для тематичного оцінювання на основі визначених у календарному плані результатів навчання. Це так само просто, як АБВГ.

  А. Візьміть календарний план (с. 103 - 122 цього посібника) і знайдіть у ньому колонку «Навчальні завдання (результат навчання)».

  Б. Відкиньте результати, які будете оцінювати шляхом спостереження.

  В. Сформулюйте завдання до кожного результату навчання.

  Г. Оцініть завдання в балах так, щоб учні легко могли досягти (і перевищити) максимальний результат.

  Наприклад:

  А. Тема: «Вступ. Життя і здоров 'я людини»

  Навчальні завдання (результат навчання):

  1)      назвати три правила поведінки на тренінгу і пояснити, для чого вони потрібні;

  2)  назвати два приклади небезпечної і безпечної для життя поведінки, а також поведінки, яка є корисною і яка є шкідливою для здоров'я;

  3)      продемонструвати позитивне спілкування, активність і роботу в команді;

  4)  розрізняти поняття безпека життя і безпека життєдіяльності;

  5)  називати щонайменше п'ять небезпечних ситуацій;

  6)  називати порядок дій при потраплянні у небезпеку;

  7)      демонструвати два прийоми самоконтролю для подолання бурхливих емоцій;

  8)      називати телефони рятувальних служб («01»,«02»,«03»,«04»);

  Б. Відкиньте ті, які будете оцінювати шляхом спостереоісення пп. З, 7.

  В. Сформулюйте завдання до кожного результату:

  1.      Назви   три правила поведінки на тренінгу.

  2.      Назви два приклади поведінки, небезпечної для твого життя і здоров'я.

  3.      Назви п'ять небезпечних ситуацій;

  4.  З'єднай частини речень:

  а)  Безпека життя — це...

  б) Безпека життєдіяльності — це...

  в)... діяльність людини з метою збереження свого життя і здоров'я, г) ... діяльність людини з метою збереження безпеки довкілля.

  5.  Встанови порядок дій при потраплянні у небезпечну ситуацію:

  а) якщо сам упораєшся з ситуацією, склади план дій і виконуй його;

  б)  оціни рівень небезпеки. Якщо ситуація загрожує твоєму життю — часу на роздуми

  немає, дій негайно;

  в)   якщо допомога не надходить, не втрачай надії, ситуація може змінитися на краще
  наступної миті;

  г)  якщо тобі потрібна допомога, звернися до рятувальних служб, родичів, сусідів,
  перехожих;

  ґ) якщо загрози твоєму життю немає, спочатку постарайся заспокоїтись. 6. Встав пропущені номери телефонів «01», «02», «03» або «04»:

  1)      Якщо виникла пожежа, телефонуй _.

  2)  Коли відчуваєш запах газу, телефонуй___ .

   

  3.      Якщо на тебе напали або ти став свідком злочину, телефонуй___ .

  4.  Швидку медичну допомогу викликають за телефоном___ .

  Г. Оцініть завдання у балах:

  1. 2 бали + 1 бал за додаткові відповіді;

  2.1 бал + 1 бал за додаткові відповіді;

  3.      2 бали + 1 бал за додаткові відповіді;

  4.      2 бали;

  5.      З бали;

  6.      2 бали.

   

  Корисні посилання
 • Міністерство освіти і науки України
 • Управління освіти Донецької обласної державної адміністрації
 • Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • Освіта.ua
 • Костянтинівське міське управління освіти
 • Відео та музика для школи
 • Друзі сайту
 • Костянтинівська загальноосвітня школа № 1
 • Чутівська загальноосвітня школа
 • Костянтинівська загальноосвітня школа № 16
 • Костянтинівська загальноосвітня школа-інтернат № 1
 • Для учителя технологии, информатики, основ здоровья
 • Твое здоровье
 • Чернівецький освітній портал
 • Методичне об'єднання вчителів початкових класів
 • Календар
  «  Листопад 2021  »
  ПонВвСерЧтПтСбНд
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930